O NÁS O NÁKUPU KONTAKTY VOP GDPR a Cookies
DOPORUČUJEME

Pokosnice

Od 179 Kč bez DPH

DOPORUČUJEME

Ořezávací žiletkové frézy

Od 838 Kč bez DPH

DOPORUČUJEME

Brusný válec a brousící přípravky

Od 52 Kč bez DPH

Titebond Polyurethane Lepidlo na dřevo - 237ml

Kód produktu:HT2303
Záruka:12 měsíců

314 Kč bez DPH

380 Kč s DPH

ks   Skladem
< Zpět

Popis produktu

Titebond Polyurethane Lepidlo je univerzální, vhodné pro dřevo, plasty, tkaniny, kůže, gumu a keramiku, kámen, Corian a kov. Pro vnitřní i venkovní použití. Úplené vytvrdnutí přibližně do 4 hodin.

100% vodotěsné, pevnost D4. Vynikající brousitelnost. Bez rozpouštědel. Titebond polyuretanové lepidlo je profesionální vysokopevnostní vodotěsné lepidlo speciálně vyvinuté pro víceúčelové použití. Kromě své vynikající lepivosti dřeva na dřevo, má výborné vlastnosti pro lepení kovu, keramiky, většiny plastů, Corianu, kamene a ostatních porézních nebo neporézních materiálů. Titebond Polyuretan má vynikající brousitelnost. Je dvakrát tak silné jako tradiční polyuretanová lepidla a poskytuje nepřerušované nanesení vrstvy pro přesné použití bez stékání a kapání. Titebond polyuretan nekřehne s dobou a nerozpíná se ani nesmršťuje. Je snadno brousitelný v suchém stavu. Pro velmi suché dřevo, může být nezbytné, aby byl jeden povrch navlhčen pro podporu vytvrzení.

Typ: Polyuretanové lepidlo obsahující isokyanát (je nutné se vyvarovat kontaktu s pokožkou). Pro práci použijte rukavice, které jsou součástí balení.
Použití: Interiér a exteriér
Doba otevření: max. 5 minut
Celková montážní doba: 20 -25 minut
Úplné zaschnutí: 4 hodiny
Pracovní a skladovací teplota : nad 10°C
Vhodné pro: dřevo, dřevotřísku, tkaniny, kůže, kov, keramiku, plast, Corian, kámen a ostatní porézní nebo neporézní materiály
Skupina namáhání: DIN EN 204 / D4

Štítek:
Nebezpečné látky: methylendifenyl, diisokyanát, 4,4'-methylendifenyl diisokyanát, škodlivý při vdechování. R 36/37/38. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. R 40 Podezření na karcinogenní účinky. R 42/43 Může vyvolat senzibilaci při vdechování a při styku s kůží. R 48/20 Zdraví škodlivý: nebezpeční vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte páry. S 24 Zamezte styku s kůží. S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobřže, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, ukažte toto označení). S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S 63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu. Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem. U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používám bez použití ochranné masky s vhodným protiplynových filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387)
Univerzální lepidlo 100% vodotěsné (D4) - Vynikající brousitelnost. - Bez rozpouštědel. Použití: Polyuretanové lepidlo (vyvarujte se kontaktu s pokožkou). Zasaženou kůži ihned umyjeme vodou s mýdlem. Používejte rukavice. Povrch musí být suchý. Spoj nechte "otevřený" min. 5 min. Poté stáhněte kusy svěrkami na 25 min. Úplné zaschnutí je po 4 hod. Lepidlo při zasychání zvýší svůj objem. Náš tip: Titebond polyuretan nekřehne s dobou a nerozpíná se ani nesmršťuje. Přebytečné lepidlo se odbrušuje. Používejte při teplotě prostření, lepidla i materiálu nad 10°C. Uchovávejte při pokojové teplotě. Chraňte před mrazem. Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Výrobce: Franklin International, 2020 Bruck Street, Columbus, Ohio 43207

Parametry produktu

balení
237ml

< Zpět

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit

K tomuto produktu ještě nebyl přidán žádný komentář.

Copyright 2019 HabilisTools.cz  Mady by atomicmedia